Välkommen till Unnen

ElPROVFISKE I ÖNNE Å

Mellan Unnen och Bolmen rinner Önne å. Här utförde länsstyrelsen elprovfiske den 28 september för att följa fiskebeståndets utveckling i ån.

Läs hela inlägget »

Nätprovfiske i Unnen

Unnen FVOF har med hjälp av Hushållningssällskapet utfört nätprovfiske för att se hur fiskebeståndet i sjön ser ut. Arbetet höll på från den 30/7- till 4/8-2023 med start i södra delen av Unnen.
Läs hela inlägget »

Du vet väl om att vi säljer sjökort?
De finns på de ställen där du kan köpa fiskekort bla Unnaryds servicebutik, Unnaryds kiosk och Vallsnäs Camping