Regler för fiske i Unnen


Ramarna för upplåtelser av fiske inom Unnens FVOF sätts i § 6 under regler för fisket i föreningsstadgarna. Dessa lyder enligt följande:
6 § Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden . Upplåtelsen kan avse allt fiske utom kräftfiske. De närmare villkoren för försäljning beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.
Nuvarande upplåtelser
För närvarande upplåter föreningen endast handredskapsfiske för allmänheten. I detta ingår även angeldon (10 st).

Fiskekort för handredskapsfiske
Fiskekortet (upplåtelseavtalet) berättigar till fiske med handredskap, trolling samt med angeldon vid isfiske, max 10 angeldon per person.

Fiskekortet (upplåtelseavtalet) gäller inte nätfiske, långrevsfiske och kräftfiske.
Fiskebestämmelser
De som innehar fiskekort skall följa bestämmelser beslutade av föreningen: Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Innehavaren äger rätt att utöva sportfiske med kastspö och flugspö, trolling (Max 2 spö per kort samt max 4 spön per båt), mete och pimpel och 10 angeldon på is.
Innehavaren av familjekort äger rätt att medföra familjemedlemmar. Ungdom under 16 år fiskar gratis på samma villkor utan kort.
För gös gäller ett maxmått på 75 cm, all gös Under 75 cm ska tas upp.

Maxantal fiskar att ta upp per fiskekort och dygn är 2 gäddor och 10 gösar.
Max 2 öringar per båt och fisketillfälle får tas upp, ej öring under 50cm.